Sự cố thường gặp khi thi công khoan cọc nhồi|Tam Hoa

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA CHO CỌC KHOAN NHỒI

Qua nghiên cứu các công trình đã và đang xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận, với sự hỗ trợ của các thiết bị kiểm tra chất lượng hiện có trong và ngoài nước, có thể tổng kết các sự cố chính yếu nhất như sau:

1. Sự cố trong công đoạn khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi


 

Trong công đoạn này thường xảy ra các sự cố kỹ thuật sau:

-      -    Vị trí hố khoan cọc nhồi vị vướng bởi các vật cản như các cọc thép, dầm thép hình, cọc bê tông cốt thép hay cấu kiện cứng... nằm sâu trong lòng đất gây rất nhiều khó khăn cho việc khoan tạo lỗ đôi khi không thể trục vớt các vật cản trên được

-      -    Không hạ được ống chống đến cao độ yêu cầu hoặc khoan không xuống do gặp đá mồ cô khoặc vật cản khác...

-      -    Sập thành vách lỗ khoan: Được phát hiện qua việc đo kiểm tra đường kính lỗ khoan, hoặc sự trồi lên đột ngột của đáy hố khoan hoặc khối lượng đẩy lổi cọc thực tế lớn hơn rất nhiều lần so với tính toán lý thuyết (theo kích thước cọc)...

-      -    Dung dịch bentonite đông tụ nhanh và nhiều xuống đáy lỗ khoan: Được phát hiện qua đo kiểm tra bề dày của lớp bùn lắng đọng ở đáy lỗ khoan, hoặc từ việc kiểm tra chất lượng của dung dịch (dung dịch bentonite hóa nước)...

-       -   Lớp màng áo sét bám quanh vách hố khoan quá dày. Được phát hiện qua việc thử tải tĩnh (sức chịu tải do ma sát hông rất thấp)...

2. Sự cố cọc khoan nhồi trong cấu tạo, gia công và hạ lồng thép


 

Trong công đoạn này thường xảy ra các sự cố sau:

-        -   Không hạ được lồng cốt thép vào hố khoan (do lồng thép bị biến dạng, hoặc uốn cong trong quá trình cẩu lồng thép)

-        -  Ống vách bị lún (do treo lồng thép quá lặng lên ống vách)

-        -  Lồng thép bị ngập trong đất

3. Sự cố khoan cọc nhồi trong công đoạn đổ bê tông đúc cọc


 

Trong công đoạn này thường xảy ra các sự cố sau

-        -  Tắc nghẽn bê tông trong ống

-        -  Mực bê tông bị hạ xuống khi rút ống vách lên

-        -   Hoặc khi rút ống vách làm kéo theo cả khối bê tông và phần cọc dưới ống vách cũng bị lồng thép kéo lên theo, hoặc tạo vòng rỗng trong bê tông

-        -   Bê tông thân cọc bị phân tầng, rỗ  và có vật lạ (như: thấu kính bùn, đất, vữa bentonite...) được phát hiện qua việc đo chất lượng cọc (siêu âm, khoan lấy mẫu...)

Key
Su co trong khoan coc nhoi

Tin tức liên quan