Thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi|Tam Hoa

Thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi


 

 

1. Số lượng và vị trí cọc khoan nhồi thí nghiệm

Số lượng cọc thí nghiệm nén tĩnh thường do tư vấn và thiết kế quy định. Thông thường lấy bằng 1% tổng số cọc và vị trí cọc thí nghiệm được thiết kế và tư vấn chỉ định tại những vị trí có điều kiện địa chất bất lợi hoặc tập trung tải trọng cao.

2. Phương pháp thí nghiệm nén thử cọc khoan nhồi

Các cọc khoan nhồi thí nghiệm theo phương pháp giữ tải trọng từng cấp cho đến hai hoặc ba lần tải trọng thiết kế. Đối trọng có thể là các cọc neo hoặc chất đối trọng đặt trên 1 hệ dầm thép phụ nằm bên trên dầm chính. 

thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi

Chất đối trọng để nén thử cọc khoan nhồi

thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi

Hệ kích thủy lực để nén thử cọc


Các kích nén cọc nhồi được đặt đối xứng trên đầu cọc. Từ 2 – 4 đồng hồ thiên phân kế loại hành trình 5cm được dùng để đo biến dạng đầu cọc. Một máy kinh vĩ được dùng để kiểm tra độ chuyển dịch của hệ gá đồng hồ (nếu có) và chuyển dịch của hệ đối trọng.

 

 

3. Công tác chuyển bị thí nghiệm nén tĩnh cọc nhồi tuân theo các quy trình thí nghiệm cọc thông thường

 

 

4. Quy trình thí nghiệm (Theo BS 8004 : 1986, ASTM và kinh nghiệm thực tế)

TT Tải trọng (% tải trọng thiết kế) Thời gian giữ tải
1 25 Đến khi tốc độ lún nhỏ hơn 0.25mm trong 1 giờ
2 50 Đến khi tốc độ lún nhỏ hơn 0.25mm trong 1 giờ
3 75 Đến khi tốc độ lún nhỏ hơn 0.25mm trong 1 giờ
4 100 Như trên hoặc 24h
5 50 Đến khi tốc độ lún nhỏ hơn 0.25mm trong 1 giờ
6 25 Đến khi tốc độ lún nhỏ hơn 0.25mm trong 1 giờ
7 0 Như trên - cho đến lúc không đổi
8 25 Đến khi tốc độ lún nhỏ hơn 0.25mm trong 1 giờ
9 50 nt
10 75 nt
11 100 nt
12 125 nt
13 150 nt
14 175 nt
15 200 Như trên hoặc trong 24h
16 175 Đến khi tốc độ hồi phục nhỏ hơn 0.25mm trong 1 giờ
17 150 Đến khi tốc độ hồi phục nhỏ hơn 0.25mm trong 1 giờ
18 125 nt
19 50 nt
20 0 Như trên hoặc trong 6h

 

 

Quy trình thí nghiệm có thể được giải thích chi tiết dưới đây

 

Gia tải bước 1:

-          Cọc được gia tải theo từng cấp 25, 50, 75 và 100% tải trọng làm việc với tốc độ lún khoảng 1mm/phút và đọc đồng hồ đo lún tại các thời điểm 1, 2, 4, 8, 15, 60, 120, 180, 240 phút và sau từng 2h một với độ chính xác không nhỏ hơn 0.01mm

-          Tăng tải trọng lên cấp mới khi tốc độ lún sau 1h là nhỏ hơn 0.25mm

-          Thời gian giữ tải cho 1 cấp không nhỏ hơn 1h

-          Tại cấp tải trọng thiết kế thời gian giữ tải không ít hơn 6h và có thể kéo dài đến 24h.

-          Giảm tải qua các cấp 50%, 25% và 0%, đo biến dạng đàn hồi của cọc tại thời điểm 1, 2, 4, 8, 15, 30, 45, 60 phút. Tại cấp tải trọng 0% theo dõi cho đến lúc trị biến dạng là không đổi.

 

Gia tải bước 2:

-          Cọc được gia tải từng cấp 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200% (và có thể tăng đến các cấp 225 và 250% tùy theo ý kiến thiết kế) và đọc đồng hồ đo lún tại các thời điểm 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 90, 120, 180,  và 240 phút sau từng 2h với độ chính xác tối thiểu là 0.01mm

-          Tăng tải trọng lên cấp mới khi độ lún sau 1h nhỏ hơn 0.25mm

-          Giữ tải trọng lên cấp 200% hoặc 250% trong 24h hoặc cho đến lúc độ lún sau 1h nhỏ hơn 0.25mm

-          Giảm tải theo cấp 200, 150, 100, 50 và 0% tải trọng thiết kế và đọc độ biến dạng đàn hồi (độ phục hồi) sau từng giờ cho đến khi đạt giá trị không đổi.

 

 

5. Báo cáo kết quả thử tĩnh cọc

-          Kết quả thử tĩnh cọc sẽ được giao nộp cho chủ đầu tư và thiết kế với các số liệu chính xác sau:

+ Đường kính và chiều dài cọc khoan nhồi với sơ đồ bố trí cốt thép.

+ Nhật ký ghi chép kết quả thí nghiệm cọc, các số đo lực và độ lún trong suốt quá trình thử tải cọc.

+ Biểu đồ quan hệ thời gian gia tải, độ lún và biểu đồ quan hệ tải trọng và độ lún

+ Những kết quả kiểm tra của tư vấn và những vấn đề khác.

 

 

6. Cọc nhồi thí nghiệm được dừng thí nghiệm khi

-          Kích hoặc đồng hồ đo biến dạng bị hư hỏng

-          Liên kết giữa hệ thống gia tải, cọc neo không bảo đảm

-          Đầu cọc bị nứt vỡ

-          Số đo cơ sở ban đầu không chính xác

Thông tin liên quan: 
Dịch vụ khoan cọc nhồi tại Hải Phòng
Báo giá khoan cọc nhồi mini

 

 

7. Cọc được coi là bị phá hoại khi

-          Cọc bị phá hỏng do vật liệu và kích thước cọc không đảm bảo

-          Độ lún lớn nhất của cọc tại cấp tải trọng bằng 2.0 lần tải trọng thiết kế sau 24h lớn hơn 2% đường kính cọc

-          Độ lún lớn nhất của cọc tại cấp tải trọng bằng 2.5 lần tải trọng thiết kế sau 24h lớn hơn 2.5% đường kính cọc.

-          Độ lún dư lớn hơn 8mm

8. Tải trọng cho phép được lựa chọn với vị trí nhỏ nhất theo các điều kiện sau

-          Bằng 40% cấp tải trọng có độ lún phát triên liên tục

-          Bằng 40% tải trọng tương ứng với cấp tải có độ lún tính bằng 2% đường kính cọc

-          Bằng 40% tải trọng là điểm cắt của 2 đường tiếp tuyến trên biểu đồ tải trọng độ lún.

Key: 
Thi nghiem nen thu coc khoan nhoi - Thi nghiem nen tinh thu coc

 

Tin tức liên quan